Houskaodrážka 25.10.2003

Na hrad Houska jsme si jako dopravu vybrali zájezd s předváděním zboží od firmy BACK. Byl to pro nás asi jediný přijatelný způsob, jak se tam na krátkou chvíli dostat a domluvit se s kastelánem hradu a zároveň se i průzkumně přesvědčit o možnostech pro naše členy přímo na místě. Když pominu předváděcí akci, jež trvala něco přes 6 hodin a na které mě paní Jandová uklidňovala, tak se výlet celkem vydařil. Z vlastního hradu jsem si přivezl několik fotografií (z hradní kaple a kastelána) a při nejbližší příležitosti budou k dispozici. Ještě než jsme dorazili k hradu, dostal jsem pocit něčeho neznámého. Zaujalo mne to natolik, že jsem se přestal zabývat časem odjezdu a příjezdu a počal se věnovat místu, ke kterému jsme se blížili. Čekal jsem odpověď na něco pro mne nového, neznámého. Při přiblížení se k hradu je velmi intenzívně cítit energie přicházející z protějšího lesíka (Bohužel jsme tam z časových důvodů nebyli). Ovšem po vejití do areálu hradu, za hradby, jako by tento proud zmizel. Je tu ale cítit podzemní energetický kanál a zdá se být velmi intenzivní. Na nádvoří jsou dva kamenné sloupy, které v celé této energetice hradu a okolí mají nemalý význam. V zámecké kapli je, jak už je všude v dostupných materiálech popisováno, kentauřice s nataženým lukem, ovšem tětivu napíná levou rukou. Nebudu se dále zmiňovat o lvím ocasu a co z toho vyplývá, ale spíše mě zaujala právě ta "levorukost". V dobách, kdy byly tyto fresky malovány, patřilo leváctví mezi lidské slabiny. Žádný autor by tedy bez "dobrého důvodu" nedal silné bytosti takovou "slabinu". Může jít tedy spíše o bytost, která svými šípy spíše ranila duši než tělo a nebo to může být smysl v opaku. Pakliže budu předpokládat, že tato bytost nepřišla z žádného pekla, ale z duálního světa, tedy v podstatě ze světa "opačného", pak logicky taková bytost na důkaz svého opaku musí být i "obrácená". Tedy pokud ji chci zobrazit jako silnou, zobrazím ji jako "levorukou", tedy leváka. Berte to jen jako další možný náhled, ale napadlo mne to právě v kapli před touto freskou a přemýšlel jsem o tom ještě cestou zpět společně s paní Jandovou. Jinak je v kapli velice silné energetické pole, od kterého nás oba s paní Jandovou pěkně bolely ruce.odrážka 24.4.2004

3:00 ráno a já vstávám. Jdu na vlak a odjíždím prvním raním spojem do stanice "Okna", která je vzdálená cca 8km od hradu Houska. Tam se vydávám ranní vycházkou krásnou přírodou za příjemného cvrlikání slavíka a dalších zpěváčků, kteří mi notují do kroku a vylepšují náladu v podmračeném jitru. Po příchodu na hrad se setkávám s účastníky přihlášenými u pořádajících organizací "Fantastic Facts Club" (FFC) a "Společnost pro výzkum historického podzemí" (CMA). Setkávám se tu i s dalšími účastníky přihlášenými u České psychoenergetické společnosti (ČEPES). V 10:30 začíná vlastní program, věnovaný převážně činnosti CMA, tedy hledání a nacházení podzemních výtvorů člověka, většinou z doby ne zas tak historické, zato velmi zajímavé. Dá se říci, že jsou to také zajímavé záhady, vytvořené samým člověkem za pomocí techniky a často ne zrovna čistých úmyslů. Záhadologů je tu ale opravdu poskrovnu, jako vysvětlení dostávám informaci, že se to vyrovnává s loňskou akcí, kdy to bylo zase zcela opačně. A tak jsem se při promítání fotografií a videí z jednotlivých akcí společně s živým komentářem Laco Lahody i jiných dozvěděl o činnosti CMA a jejích podzemních výzkumech. Jediná záhadologická přednáška se týkala chodby z hradu Bezděz do cca 5km vzdálené Bělé pod Bezdězem. Ze záhad o hradu bylo opakováno jen to, co již je mi známo a popsal jsem v předcházejícím textu z 25.10.2003. Jen pár maličkostí, které se týkaly možnosti prohlédnout si části hradu, kam zatím nemá návštěvník přístup, avšak to nemělo nic společného se záhadami. Pro dnešní den mám pocit, že ještě něco chybí. Jako by to ještě nebylo vše, co jsem měl vidět a slyšet. Uvidíme během noci, kterou tu strávím a kterou vyhodnotím hned ráno a potom i s odstupem několika dní napíši, co si o tom myslím.odrážka 25.4.2004

V noci ani ráno se již nic nedělo a tak jsem si začal dělat na pověst o hradu své mínění. Myslím si tedy, že hodně ze záhad o hradu je trošku přifouknuté, jako každá pověst vykládaná po staletí od úst k ústům - co vypravěč, to přidaný kousek. Prospívá to pověsti a prosperitě hradu i okolí. Ale také si myslím, že bez pravdivého podkladu by ani tato bublina nemohla začít růst. Je to jako byste chtěli udělat žvýkačkovou bublinu bez žvýkačky - nikdy se vám to nepovede. Pár věcí mi ale nejde na rozum. Na hradě, ale i dříve už jsem se dozvěděl, že spousta záhadologů hledá fyzickou "díru do pekel" a já se ptám proč? Mystika přece nezná "díru" coby prostup mezi dvěma světy jako něco fyzického. Bylo mi řečeno, že je k tomu nejlepší zrcadlo - ale tomu jsem se usmál, protože zrcadlo přece jenom není zase tak starý výdobytek člověka a mystika přece neexistuje od dob vynalezení zrcadla. Dále nevím, proč zrovna za touto branou dnes velká spousta lidí vidí "peklo". Jestli se nemýlím, tak peklo je dle křesťanského učení zlo, ale v původním znění za touto branou má být jen "jinosvět" - proč by tedy musel být zlý - protože mu nerozumíme, nechápeme ho? A ještě jedna věc. Týká se to energetického proudu v hradní kapli, o kterém se říká, že je nejen silný, ale prý také negativní. Už při prvním setkání s ním mi sice připadal jako silný, ale ne negativní. Přemýšlel jsem o tom a při dostatku času při této návštěvě jsem se v něm vysloveně "vyhříval", abych něco zjistil. Zdá se mi tedy, že je opravdu silný, ale pozitivní. Pokud se pak do jeho proudu postaví člověk, který nedokáže s energiemi správně naložit, může se mu z této přemíry energie udělat dost zle. V tu chvíli totiž nezáleží na tom, jestli je ta energie pozitivní nebo negativní, ale zato platí, že "všeho moc škodí".