Zbytky sklepu pod bývalou kaplí u dnes již neexistujícího hradiště Houska